SLUŽBENE STRANICE OPĆINE MARIJA GORICA

Tel: +385 (0)1 33 96 655 / E-mail: marija.gorica@email.t-com.hr

  savjetovanja

  digitalna pristupacnost mg

  eu2024 2

  izbori parlament 2024

  logo png

  1mg ploca

  mg ploca3 ispravak

  mg ploca projekt kliziste groblje

  zazeli

  informativna ploca goricki trg

  informativna ploca djecje igraliste marija gorica

  izbori lokalni 2021. logo

  logo parlamentarni izbori 2020

  Proračun i izvješća

   

  otvorena opcina marija gorica page 0001

   

   

   2024. godina

  Godišnji izvještaj
  za 2022.
   Polugodišnji izvještaj
  za 2023.
   Prijedlog proračuna
  za 2024.
   Izglasani proračun
  za 2024.
   Proračunski vodič
  za građane
  ex ex pdf  pdf pdf

   

  Financijski izvještaj 01. siječnja 2024. – 30. lipnja 2024. – razina 22

  exFinancijski izvještaj 01-06/2024

  pdfReferentna stranica 01-06/2024

  exPotvrda o učitanom financijskom izvještaju 01-06/2024

  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-06/2024

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  1. izmjene i dopune Plana proračuna 2024.

   

  wordOdluka o I. izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2024.g.

  ex1. Izmjene i dopune Plana proračuna 2024. opći dio

  ex1. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2024. posebni dio

  ex1. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2024. radni dio

  wordOdluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2024.g.

  wordOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2024.g.


  wordOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.g.


  wordOdluka o I, izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024.g.

  wordOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za 2024.g.

  wordOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa prostornog planiranja i uređenja te zaštite okoliša za 2024.g.

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Godišnji obračun proračuna za 2023.

   

  exGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2023.g.

  pdfRealizacija proračuna 01-12/2023 konsolidirana

  wordOdluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2023.g.

  wordOdluka o raspodjeli rezultata za 2023.g.

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječnja 2024. – 31. ožujka 2024.

  exFinancijski izvještaj 01-03/2024

  pdfReferentna stranica 01-03/2024

  exPotvrda o učitanom financijskom izvještaju 01-03/2024

  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-03/2024

  ------------------------------------------------------------------------------------------

   

  pdf1. Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2024. i projekciji za 2025. i 2026. godinu


  pdfPlan proračuna 2024. opći dio


  pdfPlan proračuna 2024. posebni dio


  pdfPlan proračuna 2024. radni dio


  pdfPlan proračuna 2024. i projekcija 2025. i 2026. opći dio


  pdfPlan proračuna 2024. i projekcija 2025. i 2026. posebni dio


  pdf2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2024. godinu


  pdf3. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu


  pdf4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu


  pdf5. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Marija Gorica za 2024. godinu


  pdf6. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica za 2024. godinu


  pdf7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Općini Marija Gorica u 2024. godini


  pdf8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marija Gorica za 2024. godinu


  pdf9. Program javnih potreba u sportu na području Općine Marija Gorica za 2024. godinu


  pdf10. Program protupožarne zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2024. godinu


  pdf11. Program utroška šumskog doprinosa za 2024. godinu


  pdf12. Program prostornog planiranja i uređenja te zaštite okoliša na području Općine Marija Gorica za 2024. godinu


  pdf13. Program o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu


  pdf14. Program utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini

   

  pdf Upute za izradu proračuna Općine Marija Gorica i proračunskog korisnika za razdoblje 2024. - 2026.

   

   

   2023. godina

   

  Godišnji izvještaj
  za 2021.
   Polugodišnji izvještaj
  za 2022.
   Prijedlog proračuna
  za 2023.
   Izglasani proračun
  za 2023.
   Proračunski vodič
  za građane
  pdf ex pdf  pdf pdf

   

  Financijski izvještaj 01. siječnja 2023. – 31. prosinca 2023., konsolidirani

   

  exFinancijski izvještaj 01-12/2023, razina 23


  pdfReferentna stranica 01-12/2023, razina 23


  exPotvrda o učitanom financijskom izvještaju 01-12/2023, razina 23

   

  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-12/2023, razina 23

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  exFinancijski izvještaj 01-12/2023, razina 22


  pdfReferentna stranica 01-12/2023, razina 22


  exPotvrda o učitanom financijskom izvještaju 01-12/2023, razina 22

   

  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-12/2023, razina 22

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  exFinancijski izvještaj 01-09/2023, razina 22

  pdfReferentna stranica 01-09/2023, razina 22

  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-09/2023, razina 22

   

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  pdfOdluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Marija Gorica za 2023.g

  pdfObrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2023.

  wordIzvršenje proračuna 1-6-2023 opći dio

  wordIzvršenje proračuna 1-6-2023 posebni dio

  wordIzvršenje proračuna 1-6-2023 radni dio

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2023. – 30. lipnja 2023. konsolidirani

  exFinancijski izvještaj 01-06/2023, razina 23

  pdfReferentna stranica 01-06/2023, razina 23

  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-06/2023, razina 23

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2023. – 30. lipnja 2023.

   

  exFinancijski izvještaj 01-06/2023, razina 22

  pdfReferentna stranica 01-06/2023, razina 22

  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-06/2023, razina 22

   

  1. izmjene i dopune Plana proračuna 2023.

   

  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2023.g.

  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2023.g.

  word1.Izmjene i dopune Plana proračuna 2023. – opći dio

  word1.Izmjeme i dopune Plana proračuna 2023. – posebni dio

   

  word- Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općina Marija Gorica za 2023.g

  word- Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za 2023.g

  word- Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marija Gorica za 2023.g

  word- Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

  word- Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa protupožarne zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2023.

  word- Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa zaštite okoliša na području Općine Marija Gorica za 2023. godinu

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2023. – 31. ožujak 2023.

  exFinancijski izvještaj 01-03/2023, razina 22

  pdfReferentna stranica 01-03/2023, razina 22

  pdfPotvrda o učitanom izvještaju 01-03/2023, razina 22


  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-03/2023, razina 22

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Izglasani proračun za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

   

  pdfOdluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2023. i projekciji za 2024. i 2025.


  pdfOdluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2023.g.

   

   

  wordPlan proračuna 2023. opći dio


  wordPlan proračuna 2023. posebni dio


  wordPlan proračuna 2023. po ekonomskoj klasifikaciji


  wordPlan proračuna 2023. po programskoj klasifikaciji


  wordPlan proračuna 2023. po funkcijskoj klasifikaciji


  wordPlan proračuna 2023. po izvorima financiranja


  wordPlan proračuna 2023. s projekcijama 2024. i 2025. opći dio


  wordPlan proračuna 2023. s projekcijama 2024. i 2025. posebni dio


  wordPlan proračuna 2023. radni dio – dvojno iskazivanje

   

  ----------

  pdfProgram građenja komunalne infrastrukture Općine Marija Gorica za 2023.


  pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture Općine Marija Gorica za 2023.


  pdfProgram javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica za 2023.


  pdfProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marija Gorica za 2023.


  pdfProgram javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Marija Gorica za 2023.


  pdfProgram javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za 2023.


  pdfProgram javnih potreba u sportu na području Općine Marija Gorica za 2023.


  pdfProgram zaštite okoliša na području Općine Marija Gorica za 2023.


  pdfProgram protupožarne zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2023.


  pdfProgram utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.


  pdfProgram utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023.


  pdfProgram o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.

   

  -----------

   

  Prijedloga proračuna za 2023. s projekcijama 2024. i 2025. godinu

   

  pdfPrijedlog Odluke o proračunu Općine Marija Gorica za 2023. i projekciji za 2024. i 2025.godinu

  pdfPrijedlog proračuna 2023. opći dio

  pdfPrijedlog proračuna 2023. posebni dio

  pdfPrijedlog proračuna 2023. po ekonomskoj klasifikaciji

  pdfPrijedlog proračuna 2023. po programskoj klasifikaciji

  pdfPrijedlog proračuna 2023. po funkcijskoj klasifikaciji

  pdfPrijedlog proračuna 2023. po izvorima financiranja

  pdfPrijedlog Odluke o izvršavanju proračuna općine Marija Gorica za 2023. godinu

  pdfPrijedlog proračuna 2023. s projekcijama 2024. i 2025. opći dio

  pdfPrijedlog proračuna 2023. s projekcijama 2024. i 2025. posebni dio

  pdfPrijedlog proračuna 2023. radni dio – dvojno iskazivanje

   

  PROGRAMI:

  pdfProgram građenja komunalne infrastrukture Općine Marija Gorica za 2023.

  pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture Općine Marija Gorica za 2023.

  pdfProgram javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica za 2023.

  pdfProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marija Gorica za 2023.

  pdfProgram javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Marija Gorica za 2023.

  pdfProgram javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za 2023.

  pdfProgram javnih potreba u sportu na području Općine Marija Gorica za 2023.

  pdfProgram zaštite okoliša na području Općine Marija Gorica za 2023.

  pdfProgram protupožarne zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2023.

  pdfProgram utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.

  pdfProgram utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023.

  pdfProgram o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2022. godina

   

  Godišnji izvještaj
  za 2020.
   Polugodišnji izvještaj
  za 2021.
   Prijedlog proračuna
  za 2022.
   Izglasani proračun
  za 2022.
   Proračunski vodič
  za građane
  pdf 17 ex pdf 17  pdf 17 pdf 17

   

  wordOdluka o godišnjem obračunu proračuna 2022. godine

  wordOdluka o raspodjeli rezultata 2022. godine

  exIzvršenje proračuna 2022. godine

  exRealizacija plana proračuna 2022. godine konsolidirana

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01-12-2022 razina 23

   

  exFinancijski izvještaj 01-12/2022, razina 23


  pdfReferentna stranica 01-12/2022, razina 23


  pdfPotvrda o učitanom izvještaju 01-12/2022, razina 23


  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-12/2022, razina 23

   

   

  Financijski izvještaj 01-12-2022 - razina 22

   

  exFinancijski izvještaj 01-12/2022, razina 22


  pdfReferentna stranica 01-12/2022, razina 22


  exPotvrda o učitanom izvještaju 01-12/2022, razina 22


  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-12/2022, razina 22

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  wordOdluka o III. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  exIII. izmjene i dopune proračuna 2022. opći dio


  exIII. izmjene i dopune proračuna 2022. posebni dio


  exIII. izmjene i dopune proračuna 2022. radni dio


  wordOdluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  wordOdluka o II. Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu


  wordOdluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu


  wordOdluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  wordOdluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Općini Marija Gorica u 2022. godini


  wordOdluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  wordOdluka o II. Izmjeni i dopuni Programa protupožarne zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  wordOdluka o II. Izmjeni i dopuni Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu


  wordOdluka o I. Izmjeni i dopuni Programa zaštite okoliša na području Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  wordOdluka o I. Izmjeni i dopuni Programa o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu


  wordProgram utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  pdfOdluka o II izmjeni i dopuni Plana proračuna 2022.

  pdf2. izmjene i dopune Plana proračuna 2022.

  pdfProgram zaštite okoliša na području Općine Marija Gorica za 2022.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2022. – 30. rujna 2022.

  exFinancijski izvještaj 01-09/2022, razina 22


  pdfReferentna stranica 01-09/2022, razina 22


  pdfPotvrda o učitanom izvještaju 01-09/2022, razina 22


  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-09/2022, razina 22

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  pdfRealizacija proračuna 01-06/2022 konsolidirana


  exIzvršenje proračuna 01-06/2022 konsolidirani


  pdfOdluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

   

   

  Konsolidirani Financijski izvještaj 01. siječanj 2022. – 30. lipanj 2022.

  exFinancijski izvještaj 01-06/2022, razina 23


  pdfReferentna stranica 01-06/2022, razina 23


  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-06/2022, razina 23

   

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2022. – 30. lipanj 2022.

   

  exFinancijski izvještaj 01-06/2022, razina 22

   

  pdf Referentna stranica 01-06/2022, razina 22

   

  exPotvrda o učitanom izvještaju 01-06/2022, razina 22

   

  pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-06/2022, razina 22

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  ex1.izmjene i dopune Plana proračuna 2022. – opći dio


  ex1.izmjene i dopune Plana proračuna 2022. – posebni dio


  pdfOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa protupožarne zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Općini Marija Gorica


  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu


  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu


  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu


  pdfOdluka o zaduženju Općine Marija Gorica za provedbu projekata koji se (su)financiraju iz fondova Europske unije

   

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2022. – 31. ožujak 2022.

  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  ex2. Financijski izvještaj, razina 22

   

   

  pdfOdluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2022.godinu i projekciji za 2023. i 2024. godinu


  wordPlan proračuna za 2022.g. opći dio


  wordPlan proračuna za 2022.g. posebni dio


  wordProjekcije proračuna 2023 – 2024


  pdfOdluka o izvršavanju proračuna Općine Marija Gorica za 2022. godinu


  pdfProgram građenja objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.


  pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.


  pdfProgram javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica za 2022.g.


  pdfProgram javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Marija Gorica za 2022.g.


  pdfProgram javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za 2022.g.


  pdfProgram javnih potreba u sportu na području Općine Marija Gorica za 2022.g.


  pdfProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marija Gorica za 2022.g.


  pdfProgram o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.g.


  pdfProgram protupožarne zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2022.g.


  pdfProgram utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2021. godina

   

  Godišnji izvještaj
  za 2019.
   Polugodišnji izvještaj
  za 2020.
   Prijedlog proračuna
  za 2021.
   Izglasani proračun
  za 2021.
   Proračunski vodič
  za građane
  pdf ex pdf  pdf pdf

   


  PRORAČUN I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  pdfProračun u malom 2021.

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021. konsolidirani

   

  pdf1. Referentna stranica, razina 23

  ex2. Financijski izvještaj, razina 23


  pdf3. Potvrda Fina, razina 23

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2021. – 30. prosinac 2021.

   

  pdf1. Referentna stranica, razina 22


  ex2. Financijski izvještaj, razina 22


  pdf3. Potvrda Fina, razina 22

   

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2021. – 30. rujan 2021.

  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  ex2. Financijski izvještaj, razina 22

  pdf3. Potvrda Fina, razina 22

   

   

  pdf Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2021.g.


  ex  Realizacija Plana proračuna 01-06/2021 konsolidirana

   

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. konsolidirani

   

  pdf1. Referentna stranica, razina 23


  ex2. Financijski izvještaj, razina 23


  pdf3. Potvrda Fina, razina 23

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021.

  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  ex2. Financijski izvještaj, razina 22

  pdf3. Potvrda Fina, razina 22

   

  1. rebalansa proračuna 2021.

  pdfOdluka o 1. izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2021.g. i projekcija 2022-2023

  pdf1. izmjene i dopune Plana proračuna 2021. – opći dio

  pdf1. izmjene i dopune Plana proračuna 2021. – posebni do

  pdf1. izmjene i dopune projekcija proračuna 2021-2023 – opći dio

  pdf1. izmjene i dopune projekcija proračuna 2021-2023 – posebni dio

  pdfOdluka o I izmjeni i dopuni Programa građenja objekata komunalne infrastrukture 2021.

  pdfOdluka o I izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 2021.

  pdfOdluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi 2021.

  pdfOdluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2021.

  pdfOdluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2021.

  pdfOdluka o I izmjeni i dopuni Programa zaštite okoliša 2021.

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.

  pdf1. Referentna stranica, razina 22


  ex2. Financijski izvještaj, razina 22


  pdf3. Potvrda Fina, razina 22

   

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  pdfPrijedlog Plana proračuna za 2021.

   

  pdfOdluka o Proračunu Općine Marija Gorica za 2021. i projekcija proračuna za 2022. i 2023.

  pdfPlan proračuna 2021. – opći dio

  pdfPlan proračuna 2021. – posebni dio

  pdfProjekcija proračuna – opći dio

  pdfProjekcija proračuna – posebni dio

  pdfPlan razvojnih programa

  pdfOdluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2021. godinu

  pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

  pdfProgram građenja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu

  pdfProgram javnih potreba u športu na području Općine Marija Gorica za 2021. godinu

  pdfProgram javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica za 2021. godinu

  pdfProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marija Gorica za 2021. godinu

  pdfProgram javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Općini Marija Gorica u 2021. godini

  pdfProgram protupožarne zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2021. godinu

  pdfProgram zaštite okoliša na području Općine Marija Gorica za 2021. godinu

  pdfProgram javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Marija Gorica za 2021. godinu

   

   pdfUpute za izradu proračuna Općine Marija Gorica i proračunskog korisnika za razdoblje 2021-2023.

   

  ____________________________________________________________________________________________________

  2020. godina

   

  Godišnji izvještaj
  za 2018.
   Polugodišnji izvještaj
  za 2019.
   Prijedlog proračuna
  za 2020.
   Izglasani proračun
  za 2020.
   Proračunski vodič
  za građane
  pdf pdf pdf  pdf pdf

   --------------------------------------------------------------

  pdfProračunski vodič za građane

   -------------------------------------------------------------

  pdfPopis korisnika sponzorstava i donacija za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

  -------------------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020. konsolidirani

   

  pdf1. Referentna stranica, razina 23

  ex 2. Financijski izvještaj, razina 23

  pdf3. Potvrda Fina, razina 23

  -------------------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  ex2. Financijski izvještaj, razina 22

  pdf3. Potvrda Fina, razina 22


  pdf  Bilješke uz financijski izvještaj – razina 22

  -------------------------------------------------------------

  3. Rebalans proračuna Općine Marija Gorica

   

  pdfOdluka o 3. izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2020.g.

  pdf3. izmjene i dopune Plana proračuna 2020. – opći dio

  pdf3. izmjene i dopune Plana proračuna 2020. – posebni dio

  pdfOdluka o III izmjeni i dopuni Programa građenja objekata komunalne infrastrukture 2020.

  pdfOdluka o III izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 2020.

  pdfOdluka o II izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi 2020.

  pdfOdluka o III izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2020.

  pdfOdluka o III izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2020.

  pdfOdluka o III izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu 2020.

  pdfOdluka o II izmjeni i dopuni Programa zaštite okoliša 2020.

  pdfOdluka o III izmjeni i dopuni Programa protupožarne zaštite i spašavanja

  ------------------------------------------------------------

  pdfOdluka o 2. izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2020.g.

  pdf2. izmjene i dopune Plana proračuna 2020. – opći dio

  pdf2. izmjene i dopune Plana proračuna 2020. – posebni do

  pdfOdluka o II izmjeni i dopuni Programa građenja objekata komunalne infrastrukture 2020.

  pdfOdluka o II izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 2020.

  pdfOdluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi 2020.

  pdfOdluka o II izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2020.

  pdfOdluka o II izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2020.

  pdfOdluka o II izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu 2020.

  pdfOdluka o I izmjeni i dopuni Programa zaštite okoliša 2020.

  pdfOdluka o II izmjeni i dopuni Programa protupožarne zaštite i spašavanja 2020.

  --------------------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.

  pdf 15Referentna stranica, razina 22

  exFinancijski izvještaj, razina 22Financijski izvještaj, razina 22

  pdf 15Potvrda Fina, razina 22

  -------------------------------------------------------------

  pdf  Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Marija Gorica za 2020.g.

  ex  Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marija Gorica za razdoblje 01.01.-30.06.2020.

  -------------------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020. - konsolidirani

  pdf 15 Referentna stranica, razina 23

   exFinancijski izvještaj, razina 23

   pdf 15Potvrda Fina, razina 23

  --------------------------------------------------------------

  pdf 15Popis korisnika sponzorstava i donacija za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

  --------------------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

  pdf 15  Referentna stranica, razina 22

  ex  Financijski izvještaj, razina 22

  pdf 15  Potvrda Fina, razina 22

  ---------------------------------------------------------------

  pdfOdluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskog korisnika Općinska knjižnica Ante Kovačića

  ---------------------------------------------------------------

  1. Rebalans proračuna 2020.

  pdf 15Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2020.g.

  pdf 161. izmjene i dopune Plana proračuna 2020. – opći dio

  pdf 171. izmjene i dopune Plana proračuna 2020. –  posebni dio

  pdf 17Odluka o 1. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture

  pdf 17Odluka o 1. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture

  --------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2020. - 31. ožujka 2020.

      pdf 11Referentna stranica, razina 22

    pdf 12  Financijski izvještaj, razina 22

   pdf 14   Potvrda Fina, razina 22

  ---------------------------------------------------

   Proračun za 2020. i projekcije 2021.-2022.

   

  pdfPlan razvojnih programa 2020-2022

   

  pdfOdluka o Proračunu Općine Marija Gorica za 2020. i projekciji za 2021. i 2022.g.


  pdfOdluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2020.g.


  pdfProračun za 2020. – opći dio

  pdfProračun za 2020. – posebni dio

  pdfProračun po izvorima financiranja

  pdfProjekcije proračuna 2021-2022 – opći dio

  pdfProjekcije proračuna 2021-2022 – posebni dio

   ---------------------------------

  pdf1. Program građenja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu

  pdf2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

  pdf3. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu

  pdf4. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

  pdf5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za 2020. godinu

  pdf6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu

  pdf7. Program javnih potreba u športu za 2020. godinu

  pdf8. Program protupožarne zaštite i spašavanja za 2020. godinu

  pdf9. Program zaštite okoliša za 2020. godinu

   

  Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021.-2022.

  pdfPlan proračuna za 2020. – opći dio

  pdfPlan proračuna za 2020. – posebni dio

  pdfPlan proračuna po izvorima financiranja

  pdfProjekcije proračuna 2021-2022 – opći dio

  pdfProjekcije proračuna 2021-2022 – posebni dio

   

  ___________________________________________________________________________________________________

  2019. godina

  pdfOdluka o godišnjem obračunu proračuna za 2019.g.

  exIzvještaj o godišnjem obračunu proračuna 01-12/2019

   

  pdfPopisa korisnika sponzorstava i donacija za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine

   

  pdfProračunski vodič za građane 2019.


  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019. konsolidirani
  pdf1. Referentna stranica, razina 23

  ex2. Financijski izvještaj 01-12/2019, razina 23

  pdf3. Potvrda Fina, razina 23

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019. 

  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  pdf2. Potvrda FINA, razina 22

  ex3. Financijski izvještaj 01-12/2019, razina 22

   

  pdf1. Odluka o II izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2019. godinu

  pdf2. 2. izmjene i dopune Plana proračuna 2019. – OPĆI DIO

  pdf3. 2. izmjene i dopune Plana proračuna 2019. – POSEBNI DIO


  pdfPopis korisnika sponzorstava i donacija u razdoblju 01.01. - 30.06.2019.

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 30. rujan 2019.
  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  ex2. Financijski izvještaj, razina 22

  pdf3. Potvrda Fina, razina 22

   

  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2019. godinu

  pdf1. Izmjene i dopune Plan razvojnih programa

  pdf1. Izmjene i dopune Plana proračuna 2019. - OPĆI DIO

  pdf1. Izmjene i dopune Plana proračuna 2019. - POSEBNI DIO

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019. - konsolidirani

  pdf1. Referentna stranica, razina 23

  ex2. Financijski izvještaj, razina 23

  pdf3. Potvrda Fina, razina 23

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019.

  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  ex2. Financijski izvještaj, razina 22

  pdf3. Potvrda Fina, razina 22


  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. - 31. ožujak 2019.
  pdf1. Referentna stranica

  ex2. Excel izvještaj

  pdf3. Potvrda Fine

   

  pdfOdluka o prihvaćanju Projekcija proračuna Općine Marija Gorica za 2020. i 2021.g.

  pdfProjekcije proračuna za 2020. i 2021.g. opći dio

  pdfProjekcije proračuna za 2020. i 2021.g. posebni dio

   

  pdfOdluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2019. godinu

  pdfOdluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2019

  pdfIzglasani Proračun za 2019. godinu

  pdfProgram građenja komunalne infrastrukture u 2019.g.

  pdfZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019.

  pdfIzvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.

  pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.

  pdf Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

  pdf Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

  pdfPrijedlog Plana proračuna za 2019. godinu

   

  2018. godina

  Godišnji izvještaj
  za 2017.
   Polugodišnji izvještaj
  za 2018.
   Prijedlog proračuna
  za 2019.
   Izglasani proračun
  za 2019.
   Proračunski vodič
  za građane
  pdf pdf pdf  pdf pdf

   
  1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2018.g.
  2. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Marija Gorica za 2018.g.
  3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018.g.
  4. Bilješke uz financijski izvještaj 2018. – razina 22

  Proračun za građane za 2018. godinu

  Popis korisnika sponzorstava i donacija 2018.

  1. Financijski izvještaj 01-12-2018 referentna stranica, razina 23
  2. Financijski izvještaj 01-12-2018, razina 23
  3. Potvrda Fina 01-12-2018, razina 23

  1. Financijski izvještaj 01-12-2018 referentna stranica, razina 22
  2. Financijski izvještaj 01-12-2018, razina 22
  3. Potvrda Fina 01-12-2018, razina 22

  - Odluka o IV. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu
  - 4. rebalans Proračuna 2018. – opći dio
  - 4. rebalans Proračuna 2018. – posebni dio

  - Odluka o III. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu
  - 3. rebalans Proračuna 2018. – opći dio
  - 3. rebalans Proračuna 2018. – posebni dio

  - Polugodišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

  - Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Marija Gorica za 2018.g

  1. Financijski izvještaj 01-09-2018 referentna stranica
  2. Financijski izvještaj 01-09-2018
  3. Potvrda Fina 01-09-2018

  1. Financijski izvještaj 01-06-2018 referentna stranica, razina 23
  2. Financijski izvještaj 01-06-2018, razina 23
  3. Potvrda Fina 01-06-2018, razina 23

  1. Financijski izvještaj 01-06-2018 referentna stranica, razina 22
  2. Financijski izvještaj 01-06-2018, razina 22
  3. Potvrda Fina 01-06-2018, razina 22

  - Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu
  - 2. rebalans Proračuna 2018. – opći dio
  - 2. rebalans Proračuna 2018. – posebni dio

  1. Financijski izvještaj 01-03-2018 referentna stranica
  2. Financijski izvještaj 01-03-2018
  3. Potvrda Fina 01-03-2018

  - Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu
  - 1. rebalans Proračuna 2018. – opći dio
  - 1. rebalans Proračuna 2018. – posebni dio

   

  Izglasani Plan proračuna za 2018. godinu - 20.12.2017.

  Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa 2018.-2020. g
  Plan razvojnih programa 2018.-2020. g.

  Projekcije proračuna 2019.-2020. (posebni dio)
  Projekcije proračuna 2019.-2020. (opći dio)
  Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna 2019.-2020.

  Odluka o izvršavanju Plana proračuna za 2018. godinu
  Plan proračuna za 2018. godinu (posebni dio)
  Plan proračuna za 2018. godinu (opći dio 2.strana)
  Plan proračuna za 2018. godinu (opći dio 1.strana)
  Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2018. godinu

   

  Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu - 24.11.2017.

  Prijedlog Plana razvojnih programa 2018.-2020.

  Prijedlog projekcija proračuna 2019.-2020. (opći dio)
  Prijedlog projekcija proračuna 2019.-2020. (posebni dio)
  Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekcija proračuna 2019.-2020.

  Prijedlog Odluke o izvršavanju Plana proračuna za 2018.godinu
  Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu (opći dio) 1. strana
  Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu (opći dio) 2. strana
  Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu (posebni dio)
  Prijedlog Odluke o proračunu Općine Marija Gorica za 2018. godinu

   

   2017. GODINA

  dokumenti

   

  2016. GODINA

  dokumenti

   

  2015. GODINA

  dokumenti

   

  2014. GODINA

  dokumenti

   

  2013. GODINA

  dokumenti

   

  2012. GODINA

  dokumenti

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opcina Marija Gorica privremena informacijska ploca 70x100 page 0001

  Gorički trg - prezentacija

  goricki trg 3d

  pum2024

  pum2023 naslovnica

  pum2022.jpg

  pum2021

  pum2020 naslovnica

  ljeto u mariji gorici

  civilna zastita mup 145433

  Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.