SLUŽBENE STRANICE OPĆINE MARIJA GORICA

Tel: +385 (0)1 33 96 655 / E-mail: marija.gorica@email.t-com.hr

  savjetovanja

  digitalna pristupacnost mg

  eu2024 2

  izbori parlament 2024

  logo png

  1mg ploca

  mg ploca3 ispravak

  mg ploca projekt kliziste groblje

  zazeli

  informativna ploca goricki trg

  informativna ploca djecje igraliste marija gorica

  izbori lokalni 2021. logo

  logo parlamentarni izbori 2020

   

  - Odluka o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš na području Općine Marija Gorica

  - OBRAZAC - PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gospodarenja otpadom za 2020

  - Izvjesce o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2020. Općina Marija Gorica

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Izvjesce o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

  - Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019.g

  - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Gorica za 2018. godinu

  - Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2018 Općina Marija Gorica

   

  - Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine

  - Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2015. do 2021. godine

  - Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Masrija Gorica za razdoblje 2017. - 2022. godine

  - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marija Gorica

  - Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

  - Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada

   

  Reciklazno dvorište letak 1

  kud i kam se smece mece

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  preuzmi

  jednostavna nabava

  javna savjetovanja

  pdfSPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

   

  pdfPRAVILNIK JEDNOSTAVNE NABAVE

   

  2024. GODINA

   

  pdfPlan Nabave 08.01.2024. OBJAVA U EOJN

  pdf1. izmjene i dopune plana nabave 22.01.2024.

  pdf2. Izmjene i dopune plana nabave 26.02.2024.

  pdf 3. Izmjene i dopune Plana nabave 10.04.2024.

   

  pdf 4. Izmjene i dopune Plana nabave 25.04.2024.

   

   

  2023. GODINA

  pdf Registar ugovora za 2023. godinu

   

   

  pdfPlan nabave roba, radova i usluga od 05.01.2023.

  pdfPlan Nabave 12.01.2023. OBJAVA U EOJN

  pdf1. izmjene i dopune 26.01.2023. Objava u EOJN

  pdf2. Izmjene i dopune plana 07.02.2023. Objava u EOJN

  pdf 3. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga 2023.

  pdfIV. Izmjene i dopune Plana nabave roba radova i usluga od 16.03.2023.

  pdfV. Izmjene i dopune Plana nabave roba radova i usluga 05.04.2023.

  pdfVI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023.g. od 25.04.2023.

  pdfVII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023.g. od 22.05.2023.

  pdfVIII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023.g. od 06.07.2023.

  pdfIX. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. od 24.11.2023.

   

   

   

  2022. GODINA

   

  pdf Plana nabave

  pdf1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

  pdf2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

  pdf3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

  pdf4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

  pdf5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

   

  2021. GODINA 

  pdf Plana nabave

  pdf1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf8. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf9. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

   

   

  2020. GODINA 

  pdf Plana nabave

  pdf1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf 3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf 4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf 5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf Statističko izvješće o javnoj nabavi 01.01. do 31.12.2020.g.

   

  2019. GODINA

  pdf• Statističko izvješće o javnoj nabavi 01.01. do 31.12.2019.g

  pdf6. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf5. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdfPLAN NABAVE

   

   

  2018. GODINA

   

   pdfStatističko izvješće o javnoj nabavi - 1.1.2018. - 31.12.2018.

   

  pdf4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

   

  pdfPLAN NABAVE

   

   

  pdfSTATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI

   

   

  2017. GODINA

   

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2016. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2015. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2014. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2013. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2012. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

   

   

   

   

   

   

   

   

  2020. godina

  Prostorni plan uređenja Općine Marija Gorica, Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana

  1.korištenje i namjena površina

  2.1.elektroenergetska i tk mreža

  2.3.vodovodna mreža

  2.4.odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

  3.1.uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

  4.1.bijela gorica, kraj gornji, oplaznik

  4.2.celine, žlebec gorički, hrastina

  4.3.kraj donji, marija gorica

  4.4.sveti križ

  4.5.trstenik

  Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju PPUO Marija Gorica

  Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 233

  Tekstualni dio plana

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.0.korištenje i namjena površina

  1.1.prometni sustav

  2.1.elektroenergetska i tk mreža

  2.2.plinovodna mreža

  2.3.vodovodna mreža

  2.4.odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

  3.1.uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

  3.2.područja posebnih uvjeta korištenja prostora

  4.1.bijela gorica, kraj gornji, oplaznik

  4.2.celine, žlebec gorički, hrastina

  4.3.kraj donji, marija gorica

  4.4.sveti križ

  4.5.trstenik

  Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana

  Službeni glasnik broj 234 od 09.06.2020

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Izvješće o javnoj raspravi za III. Izmjene i dopune PPUO Marija Gorica - 07.01. do 17.01.2020.godine

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Izvješće o javnoj raspravi za III. Izmjene i dopune PPUO Marija Gorica - od 09.09. do 16.09.2019. godine

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Odluka o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARIJA GORICA

  Poštovani mještani Općine Marija Gorica,
  Ovim putem Vas obavještavamo o početku izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica. Obavijest o izradi pogledajte OVDJE.
  Putem zahtjeva za prenamjenu zemljišta, kojeg možete ispuniti temeljem Obrasca možete podnijeti zahtjev/zamolbu za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Zahtjevu je potrebno priložiti kopiju katastarskog plana i izvadak iz zemljišne knjige (ne starije od 6 mjeseci).
  Popunjeni Obrasci s prilozima se mogu predati osobno, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati ili putem pošte na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18a, Marija Gorica, 10299 Marija Gorica.

  OPĆINA MARIJA GORICA

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

  - PROSTORNI PLAN I - 2016. godina                  

                      - Prostorni plan uređenja Općine Marija Gorica - elaborat

                     - Glasnik - 159

                      - Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža

                      - Korištenje i namjena površina

                      - Odvodnja i pročišćavanje

                      - Plinovodna mreža

                      - Prometni sustav

                     - Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

                      - Vodovodna mreža

                  - Građevinska područja - površine za razvoj i uređenje naselja

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

  - PROSTORNI PLAN II - preuzimanje

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

  - PROSTORNI PLAN III - preuzimanje                   
                       - ELEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

                            - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

                          - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA

                          - ODLUKA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

                          - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

   -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE:
  Grozdana Neral
  Tel: 01 3396 655
  Fax: 01 3358 822
  email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

   

  Pravo na pristup informacijama
  Pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima.

  »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu Zakonom o pravu na pristup informacijama ili drugim općim propisom.

  Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama
  Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Marija Gorica. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.
  Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  - pisanim putem na adresu:

  Općina Marija Gorica
  Gorička 18/a, Marija Gorica
  10299 Marija Gorica

  - elektroničkom poštom na adresu:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - na broj fax-a:
  01 / 3358 822

  wordZahtjev za pristup informacijama

  wordZahtjev za dopunu ili ispravak informacije

  wordZahtjev za ponovnu uporabu informacija

  pdfKriteriji za određivanje visine naknade


  Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
  Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

  Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

  Na temelju članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Marija Gorica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

  Općina Marija Gorica može uskratiti pravo na pristup informacijama sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

   

   

   

   

   

   

   

  2024. godina          
  Glasnik broj 004       29.05.2024.
             
             
             
  2023. godina          
  Glasnik broj 009       14.12.2023.
  Glasnik broj  008       30.11.2023.
  Glasnik broj  007       28.09.2023.
  Gkasnik broj 006       24.08.2023.
  Glasnik broj   005        29.06.2023.
  Gkasnik broj 004       23.06.2023.
  Glasnik broj  002       28.03.2023
             
  2022. godina          
  Glasnik broj  011       30.12.2022.
  Glasnik broj 009        15.12.2022.
  Glasnik broj 008       03.11.2022.
  Glasnik broj 007       29.10.2022.
  Glasnik broj 006       29.09.2022.
  Glasnik broj 005       01.09.2022.
  Glasnik broj 004       09.06.2022.
  Glasnik broj 003       26.05.2022.
  Glasnik broj 002       29.03.2022.
             
             
  2021. godina          
  Glasnik broj 011       29.12.2021.
  Glasnik broj 010        
  Glasnik broj 009        
  Glasnik broj 008        
  Glasnik broj  007       16.09.2021.
  Glasnik broj 006        
  Glasnik broj  005       24.06.2021.
  Glasnik broj 004       17.06.2021.
  Glasnik broj  003       25.3.2021.
  Glasnik broj 002       24.2.2021.
             
             
  2020.godina          
  Glasnik broj 241       24.12.2020.
  Glasnik broj 240       03.12.2020.
  Glasnik broj 239       12.11.2020.
  Glasnik broj 238       24.9.2020.
             
             
  Glasnik broj   235       29.6.2020.
  Glasnik broj 234 9.6.2020.
  Glasnik broj 233        28.5.2020.
  Glasnik broj  232       15.4.2020.
  Glasnik broj  231       26.3.2020.
  Glasnik broj  230        6.2.2020.
             

  2019. godina

           
  Glasnik broj   229        28.12.2019.
  Glasnik broj   227        28.11.2019.
  Glasnik broj   226        31.10.2019.
  Glasnik broj  223       03.09.2019.
  Glasnik broj 222        25.7.2019.
  Glasnik broj   220       23.5.2019.
  Glasnik broj   219       22.05.2019.
  Glasnik broj  218       24.04.2019.
  Glasnik broj   217        28.03.2019.
  Glasnik broj  216        27.03.2019.
  Glasnik broj   215        25.02.2019.
  Glasnik broj   214        31.01.2019.
  Glasnik broj   213        24.01.2019.
  2018. godina          
  Glasnik broj 212        
  Glasnik broj 211        
  Glasnik broj 210        
  Glasnik broj 209        
  Glasnik broj  208       30.11.2019.
  Glasnik broj 207        14.11.2018.
  Glasnik broj 206       19.10.2018.
  Glasnik broj  205        10.10.2018.
  Glasnik broj 204  12.09.2018.
  Glasnik broj 203        
  Glasnik broj  202       12.07.2018.
  Glasnik broj  201       18.06.2018.
  Glasnik broj 200  30.05.2018.
  Glasnik broj   199       24.05.2018.
  Glasnik broj  198        09.04.2018.
  Glasnik broj   197        29.03.2018.
  Glasnik broj   196       16.03.2018.
  Glasnik broj  195       01.02.2018.

  Glasnik broj

  194

  01.02.2018.

  Glasnik broj

  193

  10.01.2018.

  2017. godina

           

  Glasnik broj

  192

  22.12.2017.

  Glasnik broj

  191

  21.12.2017.

  Glasnik broj

  190

  15.12.2017.

  Glasnik broj

  189

  30.11.2017.

  Glasnik broj

  188

  07.11.2017.

  Glasnik broj

  187

  03.11.2017.

  Glasnik broj

  186

  20.10.2017.

  Glasnik broj

  185

  28.09.2017.

  Glasnik broj

  184

  19.09.2017.

  Glasnik broj

  183

  31.07.2017.

  Glasnik broj

  182

  30.06.2017.

  Glasnik broj

  181

  09.06.2017.

  Glasnik broj

  180

  19.04.2017.

  Glasnik broj

  179

  14.04.2017.

  Glasnik broj

  178

  24.03.2017.

  Glasnik broj

  177

  24.03.2017.

  Glasnik broj

  176

  02.03.2017.

  Glasnik broj

  175

  16.02.2017.

  Glasnik broj

  174

  23.01.2017.

  Glasnik broj

  173

  05.01.2017.

  2016. godina

           

  Glasnik broj

  172

  29.12.2016.

  Glasnik broj

  171

  12.12.2016.

  Glasnik broj

  170

  08.12.2016.

  Glasnik broj

  169

  07.12.2016.

  Glasnik broj

  168

  17.10.2016.

  Glasnik broj

  167

  28.09.2016.

  Glasnik broj

  166

  20.09.2016.

  Glasnik broj

  165

  21.07.2016.

  Glasnik broj

  164

  29.06.2016.

  Glasnik broj

  163

  20.06.2016.

  Glasnik broj

  162

  25.05.2016.

  Glasnik broj

  161

  18.04.2016.

  Glasnik broj

  160

  31.03.2016.

  Glasnik broj

  159

  17.03.2016.

  Glasnik broj

  158

  26.02.2016.

  Glasnik broj

  157

  25.02.2016.

  Glasnik broj

  156

  05.01.2016.

             

  2015. godina

           

  Glasnik broj

  155

  30.12.2015.

  Glasnik broj

  154

  16.12.2015.

  Glasnik broj

  153

  06.11.2015.

  Glasnik broj

  152

  21.09.2015.

  Glasnik broj 

  151

  17.09.2015.

  Glasnik broj

  150

  18.06.2015.

  Glasnik broj

  149

  27.04.2015.

  Glasnik broj

  148

  25.03.2015.

  Glasnik broj

  147

  20.03.2015.

  Glasnik broj

  146

  05.01.2015.

             

  2014. godina

           

  Glasnik broj

  145

         

  Glasnik broj

  144

         

  Glasnik broj

  143

  27.11.2014.

  Glasnik broj

  142

         

  Glasnik broj

  141

         

  Glasnik broj

  140

         

  Glasnik broj

  139

         

  Glasnik broj

  138

  20.06.2014.

  Glasnik broj

  137

  28.03.2014.

  Glasnik broj

  136

  12.02.2014.

  Glasnik broj

  135

  15.01.2014.

  Glasnik broj

  134

  02.01.2014.

             

  2013. godina

           

  Glasnik broj

  133

  31.12.2013.

  Glasnik broj

  132

         

  Glasnik broj

  131

   13.12.2013.

  Glasnik broj

  130

         

  Glasnik broj

  129

         

  Glasnik broj

  128

         

  Glasnik broj

  127

         

  Glasnik broj

  126

  29.03.2013.

  Glasnik broj

  125

  20.03.2013.

  Glasnik broj

  124

  20.03.2013.

  Glasnik broj

  123

         
             

  2012. godina

           

  Glasnik broj

  122

  28.12.2012.

  Glasnik broj

  121

  07.12.2012.

  Glasnik broj

  120

  24.10.2012.

  Glasnik broj

  119

  25.07.2012.

  Glasnik broj

  118

  25.05.2012.

  Glasnik broj

  117

  23.03.2012.

             

  2011. godina

           

  Glasnik broj

  116

  29.12.2011.

  Glasnik broj

  115

  12.12.2011.

  Glasnik broj

  114

  30.09.2011.

  Glasnik broj

  113

  26.08.2011.

  Glasnik broj

  112

  15.06.2011.

  Glasnik broj

  111

  31.05.2011.

  Glasnik broj

  110

  04.03.2011.

             

  2010. godina

           

  Glasnik broj

  109

  30.12.2010.

  Glasnik broj

  108

       

  16.12.2010.

  Glasnik broj

  107

  29.10.2010.

  Glasnik broj

  106

  02.09.2010.

  Glasnik broj

  105

  11.06.2010.

  Glasnik broj

  104

  01.04.2010.

  Glasnik broj

  103

  11.02.2010.

             

  2009. godina

           

  Glasnik broj

  102

  30.12.2009.

  Glasnik broj

  101

  16.12.2009.

  Glasnik broj

  100

  25.11.2009.

  Glasnik broj

  99

  16.09.2009.

  Glasnik broj

  98

  15.07.2009.

  Glasnik broj

  97

  15.07.2009.

  Glasnik broj

  96

  03.07.2009.

  Glasnik broj

  95

  20.05.2009.

  Glasnik broj

  94

  10.04.2009.

  Glasnik broj

  93

  09.04.2009.

  Glasnik broj

  92

  13.03.2009.

             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opcina Marija Gorica privremena informacijska ploca 70x100 page 0001

  Gorički trg - prezentacija

  goricki trg 3d

  pum2024

  pum2023 naslovnica

  pum2022.jpg

  pum2021

  pum2020 naslovnica

  ljeto u mariji gorici

  civilna zastita mup 145433

  Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.